Tips til deg som er tolk

475-advice-for-translators-and-interpretersEr du ny som tolk? Eller bare synes du det er litt vanskelig å forholde til forskjellige situasjoner? Det er ikke lett å være tolk, det holder nemlig ikke bare å kunne et språk, man må også være menneskekjenner.

Det er to grunner til at man må være menneskekjenner når man er tolk. Den første er at de fleste mennesker kommuniserer like mye med bevegelser som med ord. Det kan være gestikulasjoner eller ansiktsuttrykk, og disse bør en tolk lære seg å tolke. Den andre grunnen, og kanskje den viktigste, er at tolken må hjelpe den fremmedspråklige til å føle seg komfortabel. Mange føler seg ukomfortabel med tolk til stede, kanskje man må prate om noe privat ovenfor fremmede mennesker, eller kanskje man er redd for at det man sier ikke blir riktig oversatt. Uansett grunn, har tolken en formidabel jobb med å sørge for at stemningen er på topp.

En siste ting som kan få mange tolker til å føle seg stressa, er frykten for å gjøre feil. Det kan gå fryktelig fort, og det kan være vanskelig å henge med. Eller kanskje brukes det slang og andre lokalspesifikke uttrykk som tolken ikke kjenner til. Da bør man huske på at det er menneskelig å gjøre feil, det er til og med lov. Det er faktisk slik at ingen kan alt, bare vær åpen om at du ikke forsto et ord. Det verste en tolk kan gjøre er nemlig å oversette feil med overlegge for å skyggelegge sin egen manglende kompetanse.

Men det er også mange fine ting med å være tolk, man lærer seg å kjenne et annet språk og en annen kultur. Man møter også masse spennende mennesker med mange spennende historier. Som tolk vil arbeidshverdagen alltid være variert, og en dag vil være annerledes enn den neste.